Standardmedaljer 2023

Upper page: Tävlingsresultat

Grön summa nedan betyder kvalificering till SM 2024, tre poäng behövs.
M = medaljer, P = poäng, S = silver, B = brons

Standardmedaljer precision 2023

  Adam     Janne Jonas Mathias   Mikael L     Patrik    
M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P
Håtunaleken             S 2 S 2                                
Katarina prec             BB 2 BB 2 SB 3                 SS 4        
Mälarskottet vår                 B 1                                
Majtävlingen B 1             B 1 SB 3                 SS 4        
Sveakombinationen                 BB 2                                
KrM M7                             B 1                    
Storforsträffen                 BB 2                                
Summa 1     4 10 6   1     8    

Standardmedaljer fält 2023

  Janne Mikael S Patrik Mathias
M P M P M P M P
Seriefält Kristinehamn     SS 4        
Banfälten Eggeby     BBB 3        
Fyristräffen     BB 2        
Roslagsvår     BB 2        
KrM fält C B 1     B 1    
Grovfälten     SB 3     B 1
Summa 1 14 1 1

Standardmedaljer nationell helmatch 2023

       
M P M P M P
             
Summa      

Standardmedaljer militär snabbmatch 2023

  Patrik    
M P M P M P
Salemsnabben S 2        
Summa 2    


Welcome , today is tisdag, 2023-06-06