Standardmedaljer 2023

Upper page: Tävlingsresultat

Grön summa nedan betyder kvalificering till SM 2024, tre poäng behövs (för militär snabbmatch räcker det med två poäng).
M = medaljer, P = poäng, S = silver, B = brons

Standardmedaljer precision 2023

  Adam Christoffer Teodor Janne Jonas Mathias   Mikael L Mikael S   Patrik Patrick Tommie
M P M P M P M P M P M P     M P M P     M P M P M P
Håtunaleken             S 2 S 2                                
Katarina prec             BB 2 BB 2 SB 3                 SS 4        
Mälarskottet vår                 B 1                                
Majtävlingen B 1             B 1 SB 3                 SS 4        
Sveakombinationen                 BB 2                                
KrM M7                             B 1                    
Storforsträffen                 BB 2                                
Nationaldagssmällen BB 2         B 1 B 1 SB 3                 SS 4        
500-lappen S 2         B 1 SBB 4                     BBB 3        
KrM precision C             BB 2                         SB 3        
Baksmällan (Uppsala) B 1         B 1                         SS 4        
Handen Open B 1 B 1             SB 3                 S 2        
SM             B 1                         BBB 3        
Lövsta kretsprecision             B 1                         S 2        
Höstackuratessen             B 1                         SB 3        
Mälarskottet höst     S 2                                 S 2        
KrM precision B     B 1     B 1                         SS 4        
Hemortens BBBB 4     B 1 BBB 3 BBB 3 BBSS 6                 BSSSS 9 B 1 B 1
Hemortens magnum                                 B 1                
Summa 11 4 1 16 18 18   1 (M) 1 (M)   47 1 1

Standardmedaljer fält 2023

  Janne Mikael S Patrik Mathias Christoffer Simon
M P M P M P M P M P M P
Seriefält Kristinehamn     SS 4                
Banfälten Eggeby     BBB 3                
Fyristräffen     BB 2                
Roslagsvår     BB 2                
KrM fält C B 1     B 1            
Grovfälten     SB 3     B 1        
Kretsfält 3 Uppsala     B 1                
Örebroträffen         S 2     B 1    
KrM fält A B 1 B 1                
KrM fält R     B 1     B 1        
Eggebyträffen B 1     S 2            
Norrtäljeträffen B 1     B 1     S 2 B 1
Summa 4 17 6 2 3 1

Standardmedaljer nationell helmatch 2023

  Patrik    
M P M P M P
KrM Nat Helmatch B 1        
Summa 1    

Standardmedaljer militär snabbmatch 2023

  Patrik Janne  
M P M P M P
Salemsnabben S 2        
Hemortens B 1 B 1    
Summa 3 1  


Welcome , today is tisdag, 2024-04-16