IPSC

Upper page: Blandat

Vad är Dynamiskt Skytte (IPSC)?

Denna nya och spännande sportskyttegren har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien. Under senare hälften av samma årtionde spred den sig snabbt till andra kontinenter som Europa, Asien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj månad 1976. 40 personer från olika länder hade bjudits in till denna konferens för att bestämma inriktningen och framtiden för praktiskt skytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och insattes som den första världsordförande över IPSC.

Premierandet av precision, kraft och snabbhet som tre lika viktiga inslag var det huvudsakliga målet för konferensen, likaså riktlinjer och regler för säker vapenhantering. Stadgar sattes upp och konfederationen var ett faktum. Embryot till dynamiskt skytte hade tagit form och mottot – DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet) introducerades för att spegla behovet av och balansen mellan dessa egenskaper.

Idag (2010) representeras IPSC i 85 länder (vilka kallas Regioner) från Argentina till Österrike och antalet skyttar i världen är över 200 000. Varje år möts de valda ledamöterna från respektive land vid IPSC:s stora rådsmöte, General Assembly.

I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Kaliberkravet speglar det historiska arvet för denna moderna sport, och att hantera ett grovkalibrigt, hårt rekylerande vapen är betydligt svårare än en mjukt rekylerande pistol avsedd för rent precisionsskytte. Speciellt när skytten samtidigt försöker skjuta så snabbt som möjligt.

Även tiden är en avgörande faktor. Vid Comstockberäknade stationer (de allra flesta) divideras poängen med tiden vilket ökar utmaningen. IPSC-skytte bedrivs i tre huvudgrenar, pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de tävlande använder.

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör grunden i IPSC-stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm och intresset hos åskådarna.

Samtidigt stipulerar IPSC:s regler att stationerna ska vara dynamiska och att variationsrikedom ska uppmuntras för att hindra en alltför stor likriktning. På vissa tävlingar kan det till och med förekomma “överraskningsstationer” där ingen i förväg vet exakt vad som väntar.

Trots sportens krigiska rötter har den mognat och utvecklats bort från detta förflutna på precis samma sätt som karate, fäktning och bågskytte m fl sporter utvecklats från sina ursprung. IPSC-skytte är en internationell sport, med tyngdpunkt på säkerhet och säker vapenhantering, precision, kraft och snabbhet i stora mästerskap runtom i världen. Den högsta utmärkelse och ära man kan uppnå inom sporten är att bli IPSC Världsmästare.

Tävlingsregler i Dynamiskt Skytte

I Sverige så är det den svenska översättningen som gäller i första hand. De tolkningar som finns skall gälla fram tills nästa världsmöte då dessa eventuellt kommer att införas i regelverket.
Om tveksamhet uppstår kring tolkning av regler så är det i slutänden den engelska versionen som gäller (gäller också level III matcher och högre).

I IPSC Sveriges FAQ finns en samling av vanliga frågor och svar på olika frågor kring tävlingsreglerna, finner Ni inte svaret på just Er fråga så finns där också en funktion där Ni kan skicka in den och så skall vi försöka att svara och om det är en fråga av allmänintresse så kommer den att publiceras i IPSC Sveriges FAQ.

Januari 2009 års Regler – Svensk text

Januari 2009 års Regler – Engelsk text


Welcome , today is onsdag, 2024-07-24