Hur siktar man?

Upper page: Blandat

Hur siktar man med en pistol?

Första gången man skjuter pistol så brukar frågan om hur man skall sikta dyka upp som en av de första frågorna.
Det normala är att man siktar lite under det svarta området på tavlan. Detta för att riktmedlen blir mycket lättare att se än om man siktar “Mitt i tavlan”. Jämför bild 1 & 2. Att tänka på: Siktet på vapnet måste ställas in för ditt öga. Inställningen av siktet varierar från skytt till skytt! Sedan skall det vara lika mycket luft på båda sidorna om kornet. Kornet skall även hållas lika högt som de bakre stolparna.
Bild 1 Sikta lite under det svarta området!

Bild 2. Sikta mitt i tavlan. Mycket svårt!
Vi darrar alla! Med träning kommer du att darra mindre. Försök inte att trycka av på en viss punkt när du siktar. Gör du det så kommer du att rycka av skottet! Försöka att hålla riktmedlen inom ett område som är lika stort som det svart området. Öka trycket på avtryckaren sakta, du skall inte veta när skottet kommer utan din fokusering skall ligga på att hålla riktmedlen inom området! Lyckas du hålla riktmedlen inom området när skottet går så kommer du att träffa i det svarta området. Se bild 3.
Bild 3. Område som du får “darra” inom. Som du ser så är det ett stort område!
Det du skall eftersträva i början är att få en bra träffbild (alla skott inom ett litet område). Gör dom det så är det dags att skruva in siktet så att träffbilden flyttas till mitten. Se bild 4. Be om hjälp med detta om du inte vet hur man skruvar på siktet!
Lycka till!Siktinställning för fältskytte är lite annorlunda…

Bild 4. Denna träffbild som är mycket bra, flyttas in med hjälp av att skruva på riktmedlen.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24