Skytte utanför skjuthallen ej tillåtet

Upper page: Skjutbanan

    Av flera anledningar har vi varit tvungna att avbryta provet med skytte utanför hallen.

    Skytte på vår bana på Sanda får endast ske från skjuthallen.


    Welcome , today is onsdag, 2024-07-24