Standardmedaljer 2019

Upper page: Tävlingsresultat

Standardmedaljer precision 2019

Grön summa betyder kvalificering till SM 2020.

Adam Alexis Christer Janne Jonas Mathias Mats Mikael Mike Patrik Richard Roger Tommie Tommy M
M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P
Västbergaeken SS 4
Första Chansen B 1 B 1 S 2 SB 3
Mälarskottet vår B 1 B 1 S 2 B 1 S 2 B 1
KrM prec C S 2 B 1
Håtunaleken S 2 BB 2 BB 2 S 2 B 1
KrM prec A S 2 B 1
Majtävlingen B 1 B 1 B 1 BB 2 BB 2 SBB 4 SBB 4
Uppsalaträffen SB 3 SBB 4
KrM Magprec B 1
Sveakomb. BB 2 SB 3 SSS 6 SBB 4
Nationaldags-smällen B 1 B 1 BB 2 SB 3 SSB 5 SB 3
500-lappen B 1 B 1 SSB 5 BB 2 SSB 5 SS 4 BB 2
Torrbollen SB 3 B 1 SB 3 SS 4 B 1 B 1
SM VY B 1
SM C B 1 B 1 S 2
SM B B 1 S 2
SM A B 1 B 1 S 2 B 1
Lövsta kretsp. SB 3 SB 3 SS 4 SS 4 BB 2 B 1 BB 2
Handen Open B 1 SBB 4 SB 3 SS 4 B 1 BB 2 B 1
KrM prec B B 1 B 1 B 1 BB 2 SS 4 S 2 SS 4
Hemortens SBB 4 BB 2 B 1 B 1 BBBB 4 SSB 5 SS 4 SS 4 SS 4 BB 2 SS 4 B 1
ÖSM SSS 6
Sveaskottet BB 2 B 1 SB 3 S 2 SSS 6 BB 2
Mälarskottet B 1 B 1 S 2 B 1 B 1
KrM Nat Helm. B 1
Livlinan SB 3 BBB 3 B 1 BB 2
Sista chansen BB 2 S 2 BB 2
Summa 20 14 4 3 44 35 74 1 17 34 9 1 5 1

Standardmedaljer fält 2019

Tävling Adam Mathias Mikael
M P M P M P
Grovfälten S 2
KrM fält B B 1
Fältserien 3 B 1
KrM fält R B 1
Fältserien 4 B 1 B 1
Summa 1 4 2

Standardmedaljer militär snabbmatch 2019

Tävling Mats
M P
Atlassnabben 1 SSB 5
Atlassnabben 2 SB 3
Atlassnabben 3 SSB 5
SM Milsnabb C S 2
SM Milsnabb A B 1
SM Milsnabb R B 1
Summa 17

Extratabell: Rankingpoäng 2019

Tävling Adam Alexis Christer Jonas Mathias Mats Mike Patrik
Mälarskottet vår 2 14
KrM prec C 5
Håtunaleken 8 3 10
KrM precision A 3 5
Majtävlingen 6 5
Sveakombinationen 3 11 20 9
Nationaldagssmällen 1 3 12 6
500-lappen 6 1 20
Torrbollen 4 1 14
SM 17
Lövsta kretsprecision 8 1 14 11 1
Handen Open 6 3 16 4
KrM prec B 1 14 2 11
ÖSM 11
Sveaskottet 5 7 6 21
Mälarskottet 6 14 2
Livlinan 10 6
Summa 24 9 5 26 49 210 13 33

Standardmedaljer tidigare år

Här redovisar vi standardmedaljer under åren. Vi ska försöka fylla ut med saknade år så småningom.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Namn P F P F P F P F P F P F P F P F Tot
Adam S. 2 4 2 2 1 6 1 3 10 16 15 1 67
Thomas S. 2 2 4 3 6 17
Kjell E. 3 4 5 9 12 6 6 48
Stefan W. 2 2 2 1 1 8
Alf L. 2 1 1 4
Jan-Olof W. 2 3 7 1 13
Andreas N. 2 2
Per Q. 3 17 15 24 14 73
Richard S. 1 1 6 16 25
Fredrik W. 1 1 2 4
Johan S. 1 1
Benny R. 5 6
Mikael L. 7 1 28 8 44
Georg K. 1 1
Tommie L. 1 1 1 9 12
Mats S. 2 2 4
Richard E. 1 1

Grön text = SM klar, P = Precision, F = Fält

Standardmedaljer från 2005 och framåt i pdf form


Welcome , today is tisdag, 2024-04-16