Luftpistol

Upper page: Blandat

Luftpistol
Luftpistolsskjutning är precisionsskytte på 10 meters avstånd. Varje kaliber 4.5 mm (.177″) komprimerad luft eller gaspistol får användas. Luftpistol är både nationell och sportskytte (internationell) gren. Vid tävling gäller Sportskytteförbundets Reglemente. Redan i unga år kan man börja med luftpistolskytte, då sittande med stöd, för att i 15-årsåldern börja med stående skytte.

En tävling med luftpistol består av 40 skott plus provskott (obegränsat antal) under en tid av 1 timme och 15 minuter för Damer, Juniorer och Veteraner. 60 skott plus provskott (obegränsat antal)under en tid av 1 timme och 45 minuter för Herrar och Herrjuniorer Äldre. Vid större tävlingar kan finalskjutning förekomma. De 8 bästa i varje klass går till final.

Provskott (obegränsat antal) avlossas före det att tävlingen påbörjats. Detta för att kunna kontrollera bl a pistolens skottställning. Efter det att första tävlingsskottet avlossats får ej ytterligare provskott avlossas.

Luftpistoltavla 10 m.
10:an 11,5 mm (±0,1 mm) 5:an 91,5 mm (±0,5 mm)
9:an 27,5 mm (±0,2 mm) 4:an 107,5 mm (±0,5 mm)
8:an 43,5 mm (±0,2 mm) 3:an 123,5 mm (±0,5 mm)
7:an 59,5 mm (±0,5 mm) 2:an 139,5 mm (±0,5 mm)
6:an 75,5 mm (±0,5 mm) 1.an 155,5 mm (±0,5 mm)
Innertia: =5 mm (±0,1 mm)
Svart färg, ringarna 7 – 10 =59,5 mm
Minsta synliga mått på tavlan: 170 x 170 mm.
Valörerna tio och nio anges ej med siffror.

Genomförande luftpistolskjutning
En tävling med luftpistol skjuts inomhus i skjuthallar på 10-meters avstånd. Banor är utrustade med elektromekaniska taveltransportörer, tavelbandananordning, elektroniska tavlor eller handvevade transportörer. Skjutplatsen skall vara minst 1 m bred och fritt 1,2 m bakåt. Skjutplatsen skall vara försedd med: Bord höjd 0,7 – 1 m (helst justerbart) stol eller pall.

Platserna är vanligen numrerade. Skyttarna intager sina platser och gör därefter i ordning sin utrustning. Kikare, skruvmejsel, klocka, luftpistol och ammunition, hörselskydd mm.
Skjutledaren är den person som leder skjutningen. Startar och stoppar skjutningen och är skyttarna behjälplig under tävlingen med funktionsfel mm. Skjutledarens kommandon måste följas av alla för att en 100% säkerhet skall uppnås.

Varje skytt skall ha 4 provskottstavlor. Märkta i höger hörn med svart streck e dyl för att undvika förväxling med tävlingstavlor.

De som skall skjuta 40 tävlingsskott får 20 tävlingstavlor, de som skjuter 60 tävlingsskott får 30 tävlingstavlor. 2 skott skjuts per tavla (1 skott/tavla internationellt) som sedan sammanräknas i 10 skottserier (5 tavlor). Tavlorna bör vara numrerade för att skilja ordningsföljden på 10 skottserierna. Klistring av tavlorna förekommer ej i tävlingssammanhang.

När alla har skjutit färdigt görs kontroll att alla pistoler är tomma innan dessa får transporteras från skjutplatsen.Sedan är det bara att invänta att sekretariatet kommer med resultaten.

Vid större tävlingar följer sedan final för de 8 bästa i Dam resp. Herrklass. Finalen omfattar 10 skott som skjuts skott för skott 1 skott/tavla. Skotten decimaltolkas. Skytten har 75 sek för att avfyra sitt skott.

Skjutteknik
Ingen kan hålla en pistol absolut still. Prova själv genom att hålla en vikt på 1 kg med rak arm. Men alla kan träna sig att hålla still, eller någorlunda i alla fall. Det är väl detta som gör sporten så utmanande och spännande.

Skjuttekniken för luftpistoler är i stort sätt densamma som för rekylerande pistoler. Man måste hålla stilla, rikta noga och krama av skottet.

Tekniken i skytte går ut på att försöka hålla pistolen så stilla som man kan inom riktområdet. I riktområdet koncentrerar man sig på att kornet ligger rätt i siktskåran och ökar trycket på avtryckaren. Det skall vara en omedveten avfyring. Därför gäller det att ej öka trycket på avtryckaren för fort och hårt. Om man gör det sker avfyringen, som skyttar kallar det, med ett “ryck”. Vilket innebär att skottet träffar långt från 10:an. Avfyringen måste ske omedvetet. Skall komma som en överraskning.

Tänk på att det är ögat som skall avfyra när ställningen är stabil och siktbilden första gången är perfekt. Fungerar det ej så får man börja om från början: djupandning, koncentration, stillhet, tryckökning och skott.

Eftersom luftpistoler ej rekylerar på samma sätt som krutladdade pistoler och tiden för kulans passage genom loppet är längre, måste man vara mycket noga med att bibehålla riktningen till dess kulan med säkerhet lämnat loppet (1-2 sek efterriktning). Rubbar man pistolen samtidigt som skottet går, finns det alltid risk att kulan ej hunnit lämna loppet. Detta kan medföra att 10:an missas.

Vid all skjutning skall man spara på krafterna och ej nöta musklerna i onödan. Att stå och hänga med pistolen i handen är olämpligt. Man lägger den på skjutbordet.
Det finns en hel del litteratur som beskriver skytteträning. Kontakta Kansliet för att bli rekommenderade det bästa.

Tävling
Före tävlingens början har skyttarna rätt till 10 minuters Förberedelsetid. Skjutledaren kommenderar detta genom att tala om “Förberedelsetiden Börjar Nu”. Under förberedelsetiden är det tillåtet att göra blindavfyringar samt utföra grepp – och riktningsövningar vid skjutplatsen.

Med blindavfyring menas utlösning av avfyringsmekanismen på en luft- eller gaspistol som är försedd med sådan anordning att avtryckaren kan aktiveras utan att drivladdningen (luft eller gas) frigöres.

Tävlingen skall anses ha påbörjats i det ögonblick kommandot “Start” har givits av skjutledaren. Varje skott som avlossas efter att den tävlande har avslutat sina provskott (första tävlingstavlan på plats) skall medräknas i tävlingen. Blindavfyring är emellertid tillåten. (Se ovan) Luftpistolen får bara laddas med 1 skott.

Skjutledaren skall meddela de tävlande om kvarvarande tävlingstid 10 min och 5 min före tävlingens slut.

Tävlingen skall avslutas genom kommandot “Stopp” och då upphör all skjutning.
Skjutledaren kontrollerar därefter att alla pistolerna är tomma innan de får transporteras från skjutplatsen.

Då två eller flera tävlande har samma resultat sker särskiljning. I första hand högsta resultatet i sista 10- skottserien och därefter närmast föregående serie till dess särskiljning nås. I fall av lika resultat efter final skall särskiljning ske efter särskjutning skott för skott.

Luftpistolens historik – i Sverige och internationellt
1963 sköts det första luftpistol SM i Sverige. Det var endast för Herrar. Då sköt man 30 skott. Vid SM 1964 – 1971 sköt man 60 skott. För att 1972 – 1981 skjuta 40 skott 1982 började man att åter skjuta 60 tävlingsskott . Vilket gäller än i dag för. 1987 infördes finalskjutning vid SM. Ragnar Skanåker ligger i topp med 10 SM titlar.

Luftpistol SM för Damer gick första gången 1970. Damerna skjuter 40 tävlingsskott. Här infördes också finalskjutning 1987. Cris Kajd ligger i topp med 5 SM titlar.

För damer var programmet 40 tävlingsskott på 1 timme och 30 minuter, som också innefattade högst 10 provskott. För herrar var det 60 skott på 2 timmar och 15 minuter och högst 15 provskott. Provskotten fick avfyras före första seriens början och mellan varje 10- skottserie.å som nu fick vikten för en luftpistol, inklusive alla tillbehör, ej överskrida 1500 g. Och avtryckarvikten skall vara minst 500 g. OS-gren blev luftpistol i Los Angeles 1988 för både Damer och Herrar. Luftpistol skjuts vanligen inomhus och är en naturlig vintersport. Men i Caracas 1982 sköts ett internationellt mästerskap utomhus.

I början av 1990- talet ändrades skjuttiden för Damer till 1 timme och 15 minuter (75 min) och för Herrar till 1 timme och 45 minuter (105 min).

1989 startades SIAB CUP. En riksomfattande kvalificeringstävling. Där det varje år startade ca 1300 skyttar vars mål var att, via Distrikts – och Regionfinaler, kvalificera sig till SIAB CUP Finalen. Den sista SIAB CUP Finalen gick 1995.

Den populäraste luftpistolen i många år var Feinwerkbau 65. En fjäderdriven modell som laddades genom att slagfjädern spändes med en hävarm på pistolens sida. Tekniken har sedan utvecklat kolsyrepistoler och tryckluft pistoler, med eller utan elektroniskt avfyringssystem.

Ungdomsskytte
Luftpistol har blivit en populär sportgren bland ungdom då man redan i 9- årsåldern kan börja skjuta luftpistol. Då sittande med stödkudde. För att sedan som 14-15 åring börja skjuta stående med eller utan stödhand. Stående skytte utan stödhand börjar man med som 16- åring.

Många skytteklubbar samarbetar med skolan och tar hand om ungdomar som har håltimmar e dyl.

80-iaden
1980 startade Blekinge Pistolskyttekrets 80-iaden. En skyttetävling för ungdom som varje år samlar ca 700-800 skyttar. Tävlingen är indelad i Distriktsfinal, Regionfinal och Riksfinal.

Klassindelning 80-iaden

(Skytt som under året fyller högst:)
LP 11 Flickor o Pojkar – sittande med stöd – (11 år)
LP 13 Flickor o Pojkar – sittande med stöd – (13 år)
LP 15 Flickor – stående med stödhand – (15 år)
LP 15 Flickor – stående – (15 år)
LP 15 Pojkar – stående med stödhand – (15 år)
LP 15 Pojkar – stående – (15 år)
LP 17 Flickor – stående – (17 år)
LP 17 Pojkar – stående – (17 år)
LP 20 Flickor – stående – (20 år)
LP 20 Pojkar – stående – (20 år)
LP 25 Dam – stående – (25 år)
LP 25 Herr – stående – (25 år)


Welcome , today is fredag, 2024-05-24