Pistolskyttens ABC

Upper page: Blandat

Här följer ett antal saker att tänka på som är av yttersta vikt för ett framgångsrikt skytte.

Säkerhet
Ansvaret vid pistolskytte är stort och ligger helt på skytten själv. Vapnet ska alltid hanteras säkert så att vådaskott och liknande absolut inte ska kunna inträffa. Varje vapen skall hela tiden hanteras som om det vore laddat. Läs därför igenom ordningsföreskrifterna och säkerhetsbestämmelserna noggrant innan du börjar skjuta.
Mynningen på vapnet får under inga omständigheter riktas åt något annat håll än mot mål (tavla eller figur) uppsatt i målställningarna framför kulfånget. När skjutning inte pågår ska vapnet ha en s.k. säkerhetspropp isatt. Vidare ska vapen endast laddas på skjutledares kommando.

Ställning
Skjutställningen ska vara stadig, ledig och bekväm. Stå med fötterna åtskilda ungefär axelbrett med höger arm utsträckt mot målet och vänster hand avslappnad i byxfickan eller under livremmen (byxlinningen). Kontrollera att fotställningen är den rätta genom att blunda och rikta vapnet mot målet. Öppna ögonen och lägg märke till om vapnet pekar till höger eller till vänster om målet. Vrid i så fall inte på kroppen, utan ändra fotställningen och upprepa proceduren tills vapnet pekar rakt mot målet.

Grepp
Fattningen om kolven ska varken vara för lös eller för hård. Bäst är ett stadigt grepp utan “krampdarrningar”. Fattningen får heller inte vara för låg eller för hög. Tumgreppet ska rakt bakifrån fånga upp rekylkraften i kolven. Pekfingret ska helst vara så fritt att det inte rubbar vapnet och föras rakt bakåt mot avtryckaren.

Riktning
Riktningen utförs med kornet mitt i siktskåran och jämnt struket i siktets överkant. Tavlans svarta prick skall synas vilande strax ovanpå kornet. Observera att det skall finnas ett ordentligt vitt fält mellan kornet och svarta pricken! Låt ögat fixera kornet så att det syns skarpt. Det gör inget om pricken blir suddig, bara riktmedlen och i synnerhet kornet syns skarpt. Blunda med vänster och sikta med höger öga (om ditt högra öga är det dominanta) eller, vilket är bäst, håll båda ögonen öppna.

Andning
Andningen skall vara lugn och jämn. Ta gärna ett par litet djupare andetag före avfyrningen, men överdriv inte. Låt den sista finriktningen och själva skottögonblicket komma i slutet av en lugn utandning. Håll dock inte andan fär länge. Får du inte av skottet, utan handen börjar darra, ta ner vapnet i viloläge och börja om efter en liten stund.

Avfyrning
Avfyrningen ska vara långsamt kramande, samtidigt som riktningen finjusteras och pistolen hålls så stilla som möjligt. Det är meningslöst att tvinga av skottet i ett visst ögonblick då du tycker att siktlinjen är rätt. Det resulterar bara i att du “rycker” av skottet, vapnet rör sig och det blir en dålig träff. Tvinga alltså aldrig iväg skottet, utan öka sakta kraften mot avtryckaren. Du ska inte veta exakt när skottet smäller! När det smäller skall du försöka hålla kvar vapnet och fortsätta att sikta ytterligare någon sekund. Du får absolut inte “blunda och trycka av”!
Nybörjaren kanske tror att en van pistolskytt kan hålla vapnet absolut stilla under siktning och avfyrning. Det kan ingen! Men erfarenheten visar att en rörelse med vapnet parallellt med siktlinjen ändå resulterar i ett bra skott om avfyringen är perfekt och korn och sikte hålls rätt (struket korn och sikte med kornet mitt i siktet). En parallell vingling eller gungning gör alltså mindre än ett “klämt” korn eller en ryckig avfyrning.

Träning – kvantitet eller kvalitet
Träna ofta men aldrig för länge. Gärna “torrträning” (blindavfyringar utan skott). Det är kvaliteten och inte kvantiteten som är avgörande. Lägg därför alltid största omsorg vid varje skott! Träna under tävlingsmässiga förhållanden och i alla väder. Ge inte upp under en tävling förrän sista skottet är skjutet!


Welcome , today is onsdag, 2024-07-24