Fokusering

Upper page: Blandat

En av de viktigaste sakerna att känna till för att kunna förbättra sitt skytte är hur våra ögon fungerar och hur den bild som skapas i vår hjärna egentligen är uppbyggd. Ungefär hälften av den bild som man ser och uppfattar som verklig består av gammal information från minnet.

Sikte och fokuseringÖgonen ger bara ungefär halva den mängd information som behövs för att skapa vår bild av vår omgivning. Resten är gammal information från minnet. Det är därför man råkar ut för att man “tyckte kornet låg rätt” men det blev ändå en åtta. Kornet låg rätt precis innan skottet small och det var den bilden som låg kvar, ögat hade nämligen börjat hämta information från någon annan plats, troligen framför kornet.

Hur ska man då kunna veta att den bild av riktmedlen man ser verkligen är riktig? Det finns bara ett sätt: Titta bara på kornet, ingenting annat än kornet!

Man måste alltså fokusera på kornet hela tiden och strunta i allt annat. Om skottet går samtidigt som man kontrollerar kornets läge mot tavlan så kan det se ganska bra ut, men bli mycket dåligt. Tittar man istället enbart på kornet kan det kännas osäkert men det är mycket större chans att det blir bra. Helst ska man inte ens kontrollera kornets läge i siktskåran. Om man bara har en sak att fokusera blicken på (kornet) så minskar risken att man tittar på fel sak! Att kornet sedan ligger rätt i siktskåran kommer man att korrigera undermedvetet.

Detta är troligen det allra mest grundläggande och viktiga när det gäller pistolskytteteknik. En fördel med att bara titta på kornet är att det blir lättare att göra på rätt sätt även när man är nervös. Ju mer man vill skjuta en tia desto mer tittar man på kornet!


Welcome , today is måndag, 2024-06-24