Regler för måltavlor

Upper page: Skjutbanan

Superenkla regler. Följ dem för att visa respekt för dem som jobbat med att snickra ihop tavlorna.

  • Sätt i och ta ur speglar försiktigt. Minsta reva i slitsen och tavlan blir snabbt förstörd.
  • Använd max en (1) bakspegel. Annars går slitsarna sönder. Titta efter så det inte redan sitter två (2) speglar i tavlan när du börjar. Ta i så fall bort en (1) av dem.
  • Klistra ALDRIG en lapp över spegelkanten mot tavlan. Det sliter sönder tavlan när du tar bort spegeln. Om du har skjutit i spegelns kant går det åt två (2) lappar. En som du viker över spegelns kant och en som du sätter på tavlan bakom spegeln.
  • Klistra ALLTID tavlan innan du ställer in den igen. Alltid. Och har du inte tillgång till vita lappar får du inte skjuta. Den som klistrar med svarta lappar utanför spegeln drabbas av en straffavgift på
    500 000 kronor.
  • Använd inte kritvita lappar. Använd de som kallas tavelgula eller gräddvita eller något liknande.
  • Ta bort din bakspegel när du ställer in tavlan. Lämna inte såna små skitjobb åt andra.
  • Skjut inte utanför spegeln. Nå, ok, gör det då. Bara du följer de andra reglerna.

 


Welcome , today is torsdag, 2024-05-23