Behöriga att godkänna guldserier

Upper page: Klubbinfo

Följande personer i HPSK är behöriga att signera det gula kortet vid godkänd guldserie. Det gula kortet ska lämnas till skyttesekreteraren och är ett bevis på att årets guldserier är gjorda.

Gäller kort inlämnade från 2024-01-01 och tills vidare.

Listan finns även anslagen på Sandabanan.

Styrelsens ledamöter
Mikael L
Alexis H
Richard S
Tommy C
Tommy M
Jonas H

De som har hand om nybörjarutbildning
Adam S
Mathias K


Welcome , today is måndag, 2024-06-24