Ljuset åter på Sanda!

Categories: Sandabanan
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2018-09-22

Det går mot ljusare tider på Sanda. Elektronerna rusar åter i ledningarna och trycker man på strömbrytare så tänds ljuset, precis som förr i tiden.

Det betyder också att strålkastarna fungerar, och när ni vill använda dem gäller följande:

  • Timern går att ställa på max 2 timmar
  • Det tar en stund innan ni har max ljusnivå
  • Om tiden för timern gått eller om ni släckt strålkastarna av annan anledning: Vänta fem minuter innan ni tänder dem igen, då fungerar de bättre
  • Bästa tipset: Om ni vill ha längre tid än vad timern klarar, vrid upp timern igen, låt den inte gå tills lamporna slocknar
Comments are closed.

Welcome , today is söndag, 2024-05-19