Sandabanan är uthyrda den 18/9 mellan kl 10:00-14:00

Categories: Sandabanan
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2012-09-08

Alla skjutbanor på sandabanan är uthyrda den 18/9 mellan kl 10:00-14:00.
Klubbmedlemmar eller hyresgäster kan inte skjuta under den tiden.

Comments are closed.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24