Påminnelse: snickardag den 28/8 kl 11:00

Categories: Sandabanan
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-08-26

Söndagen den 28/8 kl 11:00 är ni välkomna & hjälpa till med lite snickeriarbeten på Sanadabanan.
Glöm inte att aktiv medlem betyder att man hjälper till på städdagar, snickardagar & tävlingar, det behöver ni för att få föreningsintyg när ni söker licenser.

Comments are closed.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24