Inbjudan till: NAT.Fältskjutning samt Mästarmöte för seniorer, damer och veteraner.

Categories: Tävling
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-04-13

TÄVLINGSDAG: SÖNDAGEN DEN 8 maj 2011
ARRANGÖR: ÖVERUMS PISTOLKLUBB
PLATS: Vid klubbens skjutbana (Samma terräng som Vårsaluten).
Vägvisning genom Överum till skjutbanan 2 km söder om samhället.
ANMÄLAN: Obligatorisk föranmälan. Tävlingsdagen mot förhöjd avgift kl. 09.00-10.00
OBS !
Deltagare i tre vapengrupper tillåtes, varav en måste vara C.
Från och med 2011 deltager alla i mästarsmötet och kampen om
Ammunition-priserna: Veteraner, Seniorer och Damer.
Detta gäller alla som deltager i Nat. Fältskjutning C.
AVGIFTER: Indv. 120:- pr/start, Lagt. 100:- pr/ lag.
OMFATTNING: 8 stationer, 48 skott.
KLASSINDELNING: Vapengrupp C= III, II, I, VY, VÄ, Damer III, II, I. Jun. Vapengrupp ABR= III, II, I.
LAGTÄVLINGAR: Vapengrupp C.= Föranmält 3-mannalag.
Vapengrupp ABR= Föranmält 3-mannalag oavsett vapengrupp.
PRISER: Nat. Fältskjutning penningpriser till 1/4 i varje klass.
Ingen sammanslagning av klasser.
MÄSTARMÖTET endast vapengrupp C.
SENIORER: 3000, 2000, 1000, 1000, 1000, 500, 500. ptr.
VETERANER: 1000, 500, 500, 500 ptr.
DAMER: 1000, 500. ptr.
HUVUDSPONSOR: SPORTEC AB, ÅKARP.
VAPEN: Obligatorisk vapenkontroll före start. Av Svenska PF godkända
i övrigt gäller skjuthandboken. Fig. utanför skjuthandboken kan förekomma.
SERVERING: Finnes på tävligsplatsen.
FÖRFRÅGNINGAR: Sven-Olov Nilsson, 0493-302 25, Tävlingsledare och banläggare.
Faxnr. 0493-302 25
Anmälan skall vara Överums PK S-O Nilsson Granvägen. 4C, Helgenäs tillhanda senast 26 april.
Se särskild blankett. 590 98 Edsbru

Inbjudan-Mästarmötet.pdf
Anmälan-Mästarmötet.pdf

Comments are closed.

Welcome , today is fredag, 2024-05-24