Inbjudan till Femtiolappen

Categories: Krutskytte, Tävling
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-03-10

UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB

I N B J U D A N
Upplands Väsby Pistolskytteklubb inbjuder härmed alla Sveriges pistolskyttar till den nationella precisionsskjutningen “Femtiolappen”.
Datum: Söndag den 12/6 2011
Starttider: Lag 1: 8.00, lag 2: 9.50, lag 3: 11.40, lag 4: 13.30, lag 5: 15.20
Omfattning: 6 serier d.v.s. 30 skott + 5 provskott. Skytt kan starta i alla vapengrupper.
Klasser: 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C D1C D2C D3C VyC VäC JC
Vapen: Enl. Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Vapenkontroll skall genomföras senast 15minuter före start.
Lagtävling: Föranmält tremannalag med en skytt i varje vapengrupp. Samma skytt kan delta i flera lag. Valfritt antal lag får anmälas.
Anmälan: Föreningsvis på bifogad blankett. Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 31/5 på adress Upplands Väsby Psk, c/o Åke Nordin, Solbergsvägen 12, 194 57 UPPLANDS VÄSBY eller epost anmalan@uvpsk.se. Önskad starttid gäller om inte annat meddelas. OBS!
Pistolskyttekortsnr skall anges på blanketten. Föranmälan av enstaka starter t.o.m. 9/6 på
tel 08-590 705 04 mellan 14.00 och 16.30. Efteranmälan kan ske på skjutbanan i mån av
plats, senast 15 minuter före respektive skjutlag. Pistolskyttekort skall då kunna uppvisas.
Anmälningsavgift: 90:- kr per start. Lagtävlingen 80:- kr per lag. Avgiften insätts på Upplands Väsby Pistolskytteklubbs anmälningskonto PlusGiro 16 45 61-3 senast den 31/5.
Priser: Föreningens medaljer i valörerna Guld, Silver och Brons utdelas till de bästa i varje vapengrupp plus damer C, veteraner C och juniorer C. D.v.s. 18 medaljer. Medaljutdelning sker direkt efter sista skjutlaget. Penningpriser till bästa fjärdedel i varje klass sänds till klubbarna efter tävlingen. OBS! Ange PlusGironummer på anmälningsblanketten.
Lagpris: I lagtävlingen tävlas om RÖRAB’s vandringspris III. Priset består av en kristallskål av Orrefors tillverkning. Det erövras för alltid efter tre inteckningar. Lagmedaljer till de tre bästa lagen.
Extrapris: Har deltagaren skjutit en “Femtiopoängare” utdelas en Femtiolapp direkt efter skjuten tävlingsserie.
Vägvisning: Avfart nr 176 på E 4 vid trafikplats Glädjen i Upplands Väsby, sväng åt öster i rondellen, därefter vänster och åk i riktning mot Rosersberg, efter c:a 2 km, sväng av till höger mot Almunge vid trafikljuset, efter c:a 800 m sväng till höger vid hastighetsbegränsning 30 km/t, följ vägen rakt fram och efter ett backkrön, sväng till vänster, fortsätt rakt fram på grusvägen 500 m och du är framme.
GPS: Decimalgrader: N 59,54161 E 17,94683,
Grader: Minuter: Sekunder: N 59º 32′ 29″ E 17º 56′ 48″
Jury: Anslås tävlingsdagen
Tävlingsledare: Kaj Sjöberg tel 0709-96 93 29
Servering: Anordnas på tävlingsplatsen.
Övrigt: Husvagnsuppställning kan ordnas i närhet av tävlingsplatsen. Startlista och resultatlista kommer att anslås på Internet med adress http://www.uvpsk.se/. En anmälan till tävlingen innebär samtidigt ett godkännande av att skyttens namn anslås på Internet.

Inbjudan 50-lappen 2011.pdf
Blankett_50-lappen.doc

Comments are closed.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24