Inbjudan till FAXANS Vinterfältskjuning

Categories: Krutskytte, Tävling
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-02-10

I N B J U D A N VINTERFÄLTSKJUTNING
Upsala Sportskytteklubb och Uppsalapolisens Pistolskytteklubb inbjuder till
nationell fältskjutning vid FAXANS Skyttecentrum, Uppsala
Dag: Söndag den 13 februari 2011.
Anmälan: Anmälan på tävlingsplatsen kl 08.00-11.00. Pistolskyttekortet uppvisas.
Möjlighet att starta i två vapengrupper anmälan före kl 09.00 och i
tre vapengrupper anmälan före kl 08.30.
Plats: FAXANS Skyttecentrum, Uppsala. Avfart från väg 600 (gamla E4)
5 km norr Uppsala.
Tävlingsledare: Lars Axelsson 070-5915789
Banläggare: Ulf Algulin 073-0389121 och Per Wickberg.
Tävlingsjury: Anslås tävlingsdagen.
Klassindelning: 3 C, 2 C, 1 C, Dam 3 C, Dam 2 C, Dam 1 C, Junior C, Vet ÄC, Vet YC,
3 A, 2 A, 1 A, 3 B, 2 B, 1 B, R 3, R 2 och R 1
Omfattning: Individuell tävling klassvis.
Startavgifter: Individuellt 120 kr / start. Junior 60 kr.
Priser: Hederspriser utdelas individuellt till 1/4 del av deltagarna i varje klass.
Utdelas direkt efter tävlingens slut. Priser ej avhämtade tillfaller arrangören.
Vapenkontroll: Genomförs innan start.
Servering: Servering finns på tävlingsplatsen.
Övrigt: Tävlingen genomföres enligt bestämmelserna i SPF:s skjuthandbok. Tfn till tävlingsplatsen under tävlingsdagen 018-322606 eller 070-5421568. Tävlingen genomförs med åtta deltagare i patrullerna. Andra figurer än skjuthandbokens kan förekomma.
Vi eldar i våra tunnor för värmen.

Vi hälsar er välkomna till en utslagsgivande och trevlig tävling.
UPSALA SPORTSKYTTEKLUBB / UPPSALAPOLISENS PISTOLSKYTTEKLUBB
Faxan-2011.

Comments are closed.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24