Regler för skytte utanför skjuthallen

Upper page: Skjutbanan

Lördagar kl.9:00 – 14:00 är skytte utanför skjuthallen prioriterat

  • ENDAST MEDLEMMAR i HPSK har rätt att skjuta utanför skjuthallen.
    Önskar medlemmar från övriga klubbar skjuta utanför hallen, kan medlemskap i HPSK sökas.
  • Skytte utanför skjuthallen företräde under denna tid. Skytte inifrån skjuthallen är tillåtet om skyttar saknas för utomhusskytte men Du får vara beredd att avsluta Ditt skytte från skjuthallen om någon skytt vill skjuta utomhus.
  • Skytte utanför skjuthallen vid tider som inte är prioriterade för utomhusskytte är tillåtet, men om någon skytt kommer och vill skjuta från hallen får Du vara beredd att avsluta Ditt skytte.

Övriga regler

  • Allt skytte måste följa Säk-B, gällande skjutvinklar mm.
  • Mål måste placeras så att inte blindering eller taveltak riskerar att skadas.
  • Efter skytte samlas hylsor upp och slängs i avsedd tunna.
  • Dynamiskt skytte får endast utföras av skyttar med godkänd IPSC grundutbildning.

Welcome , today is lördag, 2023-03-25