Regler för skjutbanan

Upper page: Skjutbanan

Vi arbetar på en lista med regler för skjutbanan som kommer att publiceras här.

Tills vidare finns dock följande viktiga regel:

  • Det är absolut förbjudet att skjuta från gräsmattan utanför paviljongen. HPSK har fått detta förbud tills vidare från myndigheterna efter bullermätningar. Bryter vi mot förbudet riskerar vi att banan stängs. Den som ertappas med att skjuta utanför paviljongen riskerar uteslutning!
  • Det är absolut förbjudet att idka snabbare snabbskytte än du behärskar. Om du träffar gräsmattan eller skjutställ så har du för korta tider. Skjut långsammare tills du vet att du träffar tavlan. Att inte följa denna självklara regel tyder på stor oförmåga att ta ansvar, något som gör att föreningsintyget kan utebli vi nästa förnyelse.

Welcome , today is tisdag, 2020-05-26