Regler för skjutbanan

Upper page: Skjutbanan

Vi arbetar på en lista med regler för skjutbanan som kommer att publiceras här.

Tills vidare finns dock följande viktiga regel:

  • Det är absolut förbjudet att skjuta från gräsmattan utanför paviljongen. HPSK har fått detta förbud tills vidare från myndigheterna efter bullermätningar. Bryter vi mot förbudet riskerar vi att banan stängs. Den som ertappas med att skjuta utanför paviljongen riskerar uteslutning!

Welcome , today is torsdag, 2019-07-18