Regler för skjutbanan

Upper page: Skjutbanan

Vi arbetar på en lista med regler för skjutbanan som kommer att publiceras här.

Tills vidare finns dock följande viktiga regel:

  • Det är sedan 2020-06-06 tillåtet för medlemmar i Handens PSK (inga andra) att skjuta från gräsmattan utanför skjuthallen. Ett absolut krav för att du ska få göra det är att du har läst reglerna för utomhusskytte och känner till vad som gäller under olika tider under veckan.
  • Det är absolut förbjudet att idka snabbare snabbskytte än du behärskar. Om du träffar gräsmattan eller skjutställ så har du för korta tider. Skjut långsammare tills du vet att du träffar tavlan. Att inte följa denna självklara regel tyder på stor oförmåga att ta ansvar, något som gör att föreningsintyget kan utebli vi nästa förnyelse.

Welcome , today is fredag, 2024-02-23