Ditt skyttekonto

Upper page: Tävling och träning

Uppdaterad 2022-08-19

Här kan du se hur ställningen är på ditt skyttekonto. Där ingår kostnader för till exempel tävlingsavgifter, avgift för Farstahallens krutskytte, märken och annat. Observera att en anmälan till tävling inte kommer att hanteras om det inte finns tillräckligt för att täcka startavgiften på ditt konto. Om du är osäker på ditt medlemsnummer, skriv ett mejl till vår kassör (kassorhpsk.se) eller vår skyttesekreterare (richardhpsk.se).

Du kan fylla på kontot genom att swisha till 123 162 59 53 eller genom att betala till klubben plusgirokonto 20 52 24-9. Ange medlemsnummer, syfte och namn. Skriv till exempel så här i meddelandefältet: ”999, tävling, Maggan Skytte”. Glöm inte syfte, annars måste vår kassör gissa vad pengarna är avsedda för, och det är inte säkert hon kommer fram till samma syfte som du avsåg.

I nedanstående tabell är tävlingsavgifter fram till Sveaskottet avstämda. Avgifter för SM precision är också avräknade. Tävlingsvinster för 2022 är ännu inte inräknade.
OBS! Hemortens avgifter är ännu inte avdragna, inte heller avgifter för klubbmästerskap!

MedlemsnrSaldo 2022-08-19
101-120
109-3273
117359
121250
1221240
149-100
164-1555
167-2805
169428
170-20
171-80
17526
176210
177940
187501
19630
2014390
209730
215-120
2161210
2171050
223-1160
22410
2250
226330
250352
251160
260-20
2628,8
263-260
264-20
271200
274855
277180
2781208
283640
284-650
2884135
297-310
298320
3031400
304-210
3061070
3081000
313800
315480
32140
322-350
3251420
328600
332500
3361440
33880
343600
346420
347-80
348120
349200
351450
353280
35780
359280
360-120
364-160
37320
378500

Welcome , today is fredag, 2022-09-30