Skjutkrav

Upper page: Klubbinfo

Följande beskrivning förklarar de fordringar som gäller för pistolskyttemärket. Du måste klara fordringarna för guldmärke innan du kan få föreningsintyg för att söka vapenlicens. Berättigade att godkänna en guldserie är alla i klubbens styrelse. Texten nedan är ett utdrag ur Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok


Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på inomhusbana. Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form, t.ex. med pistolsnodd. Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°. Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott. För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistol skytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet, nämligen:

1. Att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 6 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupperna
Märkesvalör A B C
Brons 32 33 34
Silver 38 39 40
Guld 43 45 46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.


2. Att i 3 tillämpningsserier antingen mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45° eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45° ha erhållit i varje serie:

C 30 mål
Märkesvalör Antal Träff Skjuttid
Brons 5 60 Sec
Silver 6 40 Sec
Guld 6 Vpgr A & R 17 Sec
Vpgr B & C 15 Sec

Eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning. För erhållande av pistolskyttemärke i guld kan serierna under 1 och 2 ovan ersättas med följande prov: att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 2,5 min., för andra serien 20
sek. och för tredje serien 10 sek. uppfyllt följande fordringar:

Vapengrupp Poäng sammanlagt i en skjutomgång
A och R 121
B 127
C 130

De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med marke ring mellan serierna. Skjutställning stående utan stödhand.


Welcome , today is torsdag, 2021-09-23