Skjutkrav

Upper page: Klubbinfo


Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på inomhusbana. Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form, t.ex. med pistolsnodd. Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°. Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott. För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistol skytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet, nämligen:

1. Att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 6 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupperna
Märkesvalör A B C
Brons 32 33 34
Silver 38 39 40
Guld 43 45 46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.


2. Att i 3 tillämpningsserier antingen mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45° eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45° ha erhållit i varje serie:

C 30 mål
Märkesvalör Antal Träff Skjuttid
Brons 5 60 Sec
Silver 6 40 Sec
Guld 6 Vpgr A & R 17 Sec
Vpgr B & C 15 Sec

Eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning. För erhållande av pistolskyttemärke i guld kan serierna under 1 och 2 ovan ersättas med följande prov: att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 2,5 min., för andra serien 20
sek. och för tredje serien 10 sek. uppfyllt följande fordringar:

Vapengrupp Poäng sammanlagt i en skjutomgång
A och R 121
B 127
C 130

De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med marke ring mellan serierna. Skjutställning stående utan stödhand.


Welcome , today is måndag, 2018-09-10