Standardmedaljer

Upper page: Tävlingsresultat

Standardmedaljer precision 2019

Följ utvecklingen under året! Grön summa betyder kvalificering till SM 2020.

Adam Alexis Christer Janne Jonas Mathias Mats Mikael Mike Patrik Richard Tommie Tommy M
M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P
Västbergaeken SS 4
Första Chansen B 1 B 1 S 2 SB 3
Mälarskottet vår B 1 B 1 S 2 B 1 S 2 B 1
KrM prec C S 2 B 1
Håtunaleken S 2 BB 2 BB 2 S 2 B 1
KrM prec A S 2 B 1
Majtävlingen B 1 B 1 B 1 BB 2 BB 2 SBB 4 SBB 4
Uppsalaträffen SB 3 SBB 4
KrM Magprec B 1
Sveakomb. BB 2 SB 3 SSS 6 SBB 4
Nationaldags-smällen B 1 B 1 BB 2 SB 3 SSB 5 SB 3
500-lappen B 1 B 1 SSB 5 BB 2 SSB 5 SS 4 BB 2
Torrbollen SB 3 B 1 SB 3 SS 4 B 1 B 1
SM VY B 1
SM C B 1 B 1 S 2
SM B B 1 S 2
SM A B 1 B 1 S 2 B 1
Lövsta kretsp. SB 3 SB 3 SS 4 SS 4 BB 2 B 1 BB 2
Handen Open B 1 SBB 4 SB 3 SS 4 B 1 BB 2
KrM prec B B 1 B 1 B 1 BB 2 SS 4 S 2 SS 4
Hemortens SBB 4 BB 2 B 1 B 1 BBBB 4 SSB 5 SS 4 SS 4 SS 4 BB 2 SS 4 B 1
ÖSM SSS 6
Sveaskottet BB 2 B SB 3 S 2 SSS 6 BB 2
Mälarskottet B 1 B 1 S 2 B 1 B 1
KrM Nat Helm. B 1
Summa 15 14 4 3 39 34 72 1 17 30 9 5 1

Standardmedaljer fält 2019

Tävling Mathias Mikael
M P M P
Grovfälten S 2
KrM fält B B 1
Fältserien 3 B 1
KrM fält R B 1
Summa 3 2

Extratabell: Rankingpoäng 2019

Tävling Adam Alexis Christer Jonas Mathias Mats Mike Patrik
Mälarskottet vår 2 14
KrM prec C 5
Håtunaleken 8 3 10
KrM precision A 3 5
Majtävlingen 6 5
Sveakombinationen 3 11 20 9
Nationaldagssmällen 1 3 12 6
500-lappen 6 1 20
Torrbollen 4 1 14
SM 17
Lövsta kretsprecision 8 1 14 11 1
Handen Open 6 3 16 4
KrM prec B 1 14 2 11
ÖSM 11
Sveaskottet 5 7 6 21
Mälarskottet 6 14 2
Summa 14 9 5 26 49 210 13 27

Standardmedaljer tidigare år

Här redovisar vi standardmedaljer under åren. Vi ska försöka fylla ut med saknade år så småningom.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Namn P F P F P F P F P F P F P F P F Tot
Adam S. 2 4 2 2 1 6 1 3 10 16 15 1 67
Thomas S. 2 2 4 3 6 17
Kjell E. 3 4 5 9 12 6  6 48
Stefan W. 2 2 2 1 1 8
Alf L. 2 1 1 4
Jan-Olof W. 2 3 7 1 13
Andreas N. 2 2
Per Q. 3 17 15 24  14 73
Richard S. 1 1 6 16 25
Fredrik W. 1 1 2 4
Johan S. 1 1
Benny R. 5 6
Mikael L. 7 1 28  8 44
Georg K. 1 1
Tommie L. 1  1  1  9 12
Mats S.  2  2 4
Richard E. 1 1

Grön text = SM klar, P = Precision, F = Fält

Standardmedaljer från 2005 och framåt i pdf form

2 Comments
 1. Kickie skriver:

  Hur många silver resp. brons är det i sammanställningen?

 2. adam skriver:

  tjena kompis !
  tja , det är bara själva poängen som vi redovisar men vem tänker du på ?
  ja kan ta fram de !
  adam


Welcome , today is lördag, 2019-10-19