Standardmedaljer

Upper page: Tävlingsresultat

Standardmedaljer precision 2019

Följ utvecklingen under året! Grön summa betyder kvalificering till SM 2020.

Adam Alexis Christer Janne Jonas Mathias Mats Mikael Mike Patrik Richard Tommie
M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P
Västbergaeken SS 4
Första Chansen B 1 B 1 S 2 SB 3
Mälarskottet vår B 1 B 1 S 2 B 1 S 2 B 1
KrM prec C S 2 B 1
Håtunaleken S 2 BB 2 BB 2 S 2 B 1
KrM prec A S 2 B 1
Majtävlingen B 1 B 1 B 1 BB 2 BB 2 SBB 4 SBB 4
Uppsalaträffen SB 3 SBB 4
KrM Magprec B 1
Sveakomb. BB 2 SB 3 SSS 6 SBB 4
Nationaldags-smällen B 1 B 1 BB 2 SB 3 SSB 5 SB 3
500-lappen B 1 B 1 SSB 5 BB 2 SSB 5 SS 4 BB 2
Torrbollen SB 3 B 1 SB 3 SS 4 B 1 BB 2
SM VY B 1
SM C B 1 B 1 S 2
SM B B 1 S 2
SM A B 1 B 1 S 2 B 1
Lövsta kretsp. SB 3 SB 3 SS 4 SS 4 BB 2 B 1 BB
Summa 7 11 2 2 26 23 45 1 10 17 6 2

Standardmedaljer fält 2019

Tävling Mathias Mikael
M P M P
Grovfälten S 2
KrM fält B B 1
Summa 1 2

Extratabell: Rankingpoäng 2019

Tävling Adam Alexis Jonas Mathias Mats Mike Patrik
Mälarskottet vår 2 14
KrM prec C 5
Håtunaleken 8 3 10
KrM precision A 3 5
Majtävlingen 6 5
Sveakombinationen 3 11 20 9
Nationaldagssmällen 1 3 12 6
500-lappen 6 1 20
Torrbollen 4 2 14
SM 22
Lövsta kretsprecision 8 1 14 11 1
Summa 14 9 13 34 139 7 14

Standardmedaljer tidigare år

Här redovisar vi standardmedaljer under åren. Vi ska försöka fylla ut med saknade år så småningom.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Namn P F P F P F P F P F P F P F P F Tot
Adam S. 2 4 2 2 1 6 1 3 10 16 15 1 67
Thomas S. 2 2 4 3 6 17
Kjell E. 3 4 5 9 12 6  6 48
Stefan W. 2 2 2 1 1 8
Alf L. 2 1 1 4
Jan-Olof W. 2 3 7 1 13
Andreas N. 2 2
Per Q. 3 17 15 24  14 73
Richard S. 1 1 6 16 25
Fredrik W. 1 1 2 4
Johan S. 1 1
Benny R. 5 6
Mikael L. 7 1 28  8 44
Georg K. 1 1
Tommie L. 1  1  1  9 12
Mats S.  2  2 4
Richard E. 1 1

Grön text = SM klar, P = Precision, F = Fält

Standardmedaljer från 2005 och framåt i pdf form

2 Comments
 1. Kickie skriver:

  Hur många silver resp. brons är det i sammanställningen?

 2. adam skriver:

  tjena kompis !
  tja , det är bara själva poängen som vi redovisar men vem tänker du på ?
  ja kan ta fram de !
  adam


Welcome , today is måndag, 2019-08-19