Standardmedaljer 2020

Upper page: Tävlingsresultat

Följ utvecklingen under året! Grön summa betyder kvalificering till SM 2021.
M = medaljer, P = poäng

Standardmedaljer precision 2020

Adam Alexis Jan-Olov Jonas
M P M P M P M P
Första Chansen B 1 BB 2 BB 2
Baksmällan B 1 BB 2 BB 2 BB 2
Summa 1 2 2 4

Standardmedaljer fält 2020

Mikael S Patrik
M P M P
Vinterfälten (Faxan) BB 2 B 1
Roslagsvintern B 1
Summa 3 1

Standardmedaljer militär snabbmatch 2020

Adam Mats Patrik
M P M P M P
Militär snabbmatch Salem B 1 B 1 B 1
Summa 1 1 1

Standardmedaljer 2005-2013


Welcome , today is lördag, 2020-08-08