Avgifter 2019

Upper page: Klubbinfo
Seniorer: 1100 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 21 år.)
Juniorer: 150 kr (t.o.m. det år medlemmen fyller 20 år.)
Pensionär: 800 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 65 år.)
Hedersmedlem: 0 kr (Om prenumeration på föreningstidningen önskas: 300 kr)
Nybörjare: 2600 kr (1100 kr medlemsavgift, 1000 kr inträdesavgift och 500 kr i vapenhyra, vapenhyran betalas sedan per år tills egen licens erhålls)

Inträdesavgift för etablerade skyttar och de som kommer in med fadder: 1000 kr
Klubben jobbar för att minska kontanthanteringen, med tiden så kommer den helt att upphöra, betalningssätten som erbjuds är inbetalning till bank eller Swish.

I meddelandefältet ska det tydligt stå namn och personnummer/medlemsnummer
Plusgirokonto: 20 52 24-9
Swish-nummer: 123 162 59 53

 

Betalningsperiod

  • Medlemmar ska betala under perioden 2018-12-01 till 2018-12-31
  • Medlemsavgift för nya medlemmar som betalas under perioden 2018-10-01 till
    2018-12-31 gäller även för 2019
  • Alla nya medlemmar, både nybörjare och etablerade skyttar, ska betala medlemsavgift inom 30 dagar efter det att man godkänts som medlem

 

Försäljning

Ammunition: 60:- (kaliber .22″ ask om 50 st)

 

Tävlingskonto

Alla som tävlar har ett tävlingskonto som startavgifter dras ifrån vid anmälan till alla tävlingar, interna som externa. Påfyllning av kontot görs genom att sätta in pengar på klubbens konto via bank eller Swish med en tydlig avsändare och ”tävlingskonto” i meddelandefältet. Skytten ansvarar för att det finns pengar på kontot, om man anser att det ligger för mycket pengar på kontot så begär man en utbetalning genom att kontakta kassören. Alla transaktioner från kontot ska begäras via mail.

 

Hyra av Sanda 25 m precisionsbana och tavlor

Hyresgäster och medlemmar:

1 timme 100 kr bana 1-17 150 kr bana 1-25

4 timmar 300 kr bana 1-17 400 kr bana 1-25

Heldag 9-16 500 kr bana 1-17 900 kr bana 1-25

Tavlor: 20 kr per styck

Speglar går att köpa, kontakta HPSK

Externa:

1 timme 300:- bana 1-17 400 kr bana 1-25

4 timmar 900:- bana 1-17 1.200 kr bana 1-25

Heldag 9-16 1500:- bana 1-17 2.000 kr bana 1-25

Tavlor 30 kr per styck + 300 kr för utlämning och återtagande av tavlorna

Speglar går att köpa, kontakta HPSK

 

För tävling så hyrs hela banan (1-25) ut 4 timmar eller heldag.

 

Bokning av Sanda 25 m precision sker på styrelsenhpsk.se i god tid, minst en månad innan. Mailet ska innehålla uppgifter om klubb, kontaktperson, telefonummer och typ av aktivitet.


Welcome , today is lördag, 2019-10-19