Avgifter 2024

Upper page: Klubbinfo

Viktigt! När du betalar, vare sig det är via bank eller med Swish, ska du tydligt skriva ditt namn och ditt medlemsnummer eller personnummer och vad betalningen avser. Om vi inte vet vem som betalt så är det inte betalt!

Nybörjare: 4600 kr (1100 kr medlemsavgift, 1000 kr inträdesavgift, 1000 kr pistolskyttekurs och 1500 kr i första vapenhyra, vapenhyran betalas därefter med 500 kr per år tills egen licens erhålls). I pistolkursavgiften ingår förutom häftet Pistolskyttekortet – Grundutbildning ett exemplar av Skjuthandboken, ett exemplar av Skytteloggboken samt en start i Rikstävlingen på Hemortens banor, aktuellt värde på detta 2023-05-01 är 510 kr.
Seniorer: 1100 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 21 år.)
Juniorer: 150 kr (t.o.m. det år medlemmen fyller 20 år.)
Pensionär: 800 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 65 år.)
Hedersmedlem: 0 kr (Om prenumeration på föreningstidningen önskas: 300 kr)
Inträdesavgift: 1000 kr (gäller etablerade skyttar och skyttar som kommer in med fadder)
Avgift för krutskytte i Farstahallen: 100 kr per tillfälle
Kostnad för förbundets märken och medaljer: Årtalsmärken: Brons och första guldmärket utan kostnad, påföljande märken och alla övriga förbundsmärken erhålles när skytten erlagt betalning till HPSK enligt mejl som skickas ut senast 1 mars innevarande år till berörda medlemmar

Klubben jobbar för att minska kontanthanteringen, med tiden så kommer den helt att upphöra, betalningssätten som erbjuds är plusgiro eller Swish.

I meddelandefältet ska det tydligt stå namn och personnummer/medlemsnummer
Plusgirokonto: 20 52 24-9
Swish-nummer: 123 162 59 53

Hyra av klubbvapen

Prioriteringsordning: I första hand ska våra nybörjare ha tillgång till ett vapen, i andra hand de skyttar som ännu inte erhållit egen licens.

Betalningsperiod

  • Medlemmar som är aktiva tävlingsskyttar ska betala under perioden 1/12 till 31/12 året innan det aktuella medlemsåret
  • Övriga medlemmar kan betala enligt stadgarna, dvs. senast den 31/1 det aktuella medlemsåret
  • Medlemsavgift för ny medlem som betalas under perioden 1/10 till 31/12 gäller även för nästkommande år
  • Alla nya medlemmar, både nybörjare och etablerade skyttar, ska betala medlemsavgift inom 30 dagar efter det att man godkänts som medlem

Försäljning

Ammunition: 60:- (kaliber .22″ ask om 50 st)

Tävlingskonto

Alla som tävlar har ett tävlingskonto som startavgifter dras ifrån vid anmälan till alla externa tävlingar. (Interna tävlingar är tills vidare avgiftsfria.) Fyll på kontot genom att sätta in pengar på klubbens plusgirokonto via bank eller Swish med tydlig avsändare och ordet ”tävlingskonto” i meddelandefältet. Varje skytt ansvarar själv för att det finns pengar på kontot, om du anser att det finns för mycket pengar på kontot så begär du en utbetalning genom att kontakta kassören. Alla transaktioner från kontot ska begäras via mail.


Welcome , today is söndag, 2024-05-19