Avgifter

Upper page: Klubbinfo

Avgifter, 2018:

Seniorer: 1.100 kr (Fr.o.m. det år medlemmen fyller 21 år.)
Juniorer: 150 kr (T.o.m. det år medlemmen fyller 20 år.)
Pensionär: 800 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 65 år.)
Hedermedlem: 0 kr (Om prenumeration på föreningstidningen önskas: 300 kr)
Nybörjare: 2650 kr (1150 kr medlem + 1500 kr i vapenhyra per år tills egen licens erhålls)

Inträdesavgift för etablerade skyttar och de som kommer in med fadder: 1.000 kr
Klubben jobbar för att minska kontanthanteringen, med tiden så kommer den helt att upphöra, betalningssätten som erbjuds är inbetalning till bank eller Swish.

I meddelandefältet ska det tydligt stå namn och personnummer/medlemsnummer

Plusgirokonto: 20 52 24-9
Swish-nummer: 123 162 59 53

 

Betalningsperiod:

  • Medlemmar ska betala under perioden 1/12 till 31/12-2017.
  • Nya medlemmar som betalar under perioden 1/10 till 31/12-2017; då gäller medlemsavgiften även för 2018.
  • Alla nya medlemmar, nybörjare och etablerade skyttar betalar medlemsavgift innom 30 dagar efter det att man godkänts som medlem.

 

Försäljning:

Ammunition:                                            60:- (kaliber ,22” ask om 50 st)

Tävlingskonto:

Alla som tävlar har ett tävlingskonto som startavgifter dras ifrån vid anmälan till alla tävlingar, interna som externa. Påfyllning av kontot görs genom att sätta in pengar på klubbens konto via bank eller Swish med en tydlig avsändare och ”tävlingskonto” i meddelandefältet. Skytten ansvarar för att det finns pengar på kontot, om man anser att det ligger för mycket pengar på kontot så begär man en utbetalning genom att kontakta kassören. Alla transaktioner från kontot ska begäras via mail.

Hyra av Sanda 25 m precisionsbana och tavlor:

Hyresgäster och medlemmar:

1 timme        100 kr bana 1-17                150 kr bana 1-25

4 timmar       300 kr bana 1-17                400 kr bana 1-25

Heldag 9-16  500 kr bana 1-17                900 kr bana 1-25

Tavlor:                                 20 kr per styck

Speglar går att köpa, kontakta HPSK

Externa:

1 timme        300:- bana 1-17                  400 kr bana 1-25

4 timmar       900:- bana 1-17                  1.200 kr bana 1-25

Heldag 9-16  1500:- bana 1-17                2.000 kr bana 1-25

 

Tavlor                                 30 kr per styck + 300 kr för utlämning och återtagande av tavlorna

Speglar går att köpa, kontakta HPSK

 

För tävling så hyrs hela banan (1-25) ut 4 timmar eller heldag.

 

Bokning av Sanda 25 m precision sker på styrelsenhpsk.se i god tid, minst en månad.

Mailet ska innehålla uppgifter om klubb, kontaktperson, telefonummer och typ av aktivitet.


Welcome , today is torsdag, 2017-10-19