Vapenlicens

Upper page: Klubbinfo

För att få vapenlicens måste följande uppfyllas:

  1. 18 år gammal.
  2. Aktiv medlem i godkänd skytteförening under minst 6 månader.
  3. Godkänd pistolskyttekortskurs.
  4. Klarat skyttefordringarna.
  5. Första vapen alltid i kaliber .22″.
  6. Grovkalibriga vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.
  7. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
  8. För att uppfylla kriteriet ”aktiv medlem” skall man delta i minst 3 st aktiviteter årligen. Aktivitet skall inkludera arbete i arbetsområde. Som en aktivitet räknas följande:
   * Deltagande i städ- och/eller snickeridag med dokumenterad närvaro

   * Varje enskild start/vapengrupp på tävling
   * Medverkan som personal på intern eller extern tävling
   * Medverkan på styrelsemöte (dvs. styrelsemedlem eller av styrelse adjungerad medlem)
  9. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i denna förening.
  10. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.

Vid utfärdande av ny 5-års licens gäller följande:

Se punkt 7, 8, 9, 10.


Welcome , today is lördag, 2020-11-28