Avgifter 2021

Upper page: Klubbinfo

Viktigt! När du betalar, vare sig det är via bank eller med Swish, ska du tydligt skriva ditt namn och ditt medlemsnummer eller personnummer och vad betalningen avser. Om vi inte vet vem som betalt så är det inte betalt!

Nybörjare: 4600 kr (1100 kr medlemsavgift, 1000 kr inträdesavgift, 1000 kr pistolskyttekurs och 1500 kr i första vapenhyra, vapenhyran betalas därefter med 500 kr per år tills egen licens erhålls). I pistolkursavgiften ingår ett exemplar av Skjuthandboken, ett exemplar av Skytteloggboken samt en start i Rikstävlingen på Hemortens banor, aktuellt värde på detta 2020-12-31 är 350 kr.
Seniorer: 1100 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 21 år.)
Juniorer: 150 kr (t.o.m. det år medlemmen fyller 20 år.)
Pensionär: 800 kr (fr.o.m. det år medlemmen fyller 65 år.)
Hedersmedlem: 0 kr (Om prenumeration på föreningstidningen önskas: 300 kr)
Inträdesavgift: 1000 kr (gäller etablerade skyttar och skyttar som kommer in med fadder)
Avgift för krutskytte i Farstahallen: 100 kr per tillfälle

Klubben jobbar för att minska kontanthanteringen, med tiden så kommer den helt att upphöra, betalningssätten som erbjuds är inbetalning till bank eller Swish.

I meddelandefältet ska det tydligt stå namn och personnummer/medlemsnummer
Plusgirokonto: 20 52 24-9
Swish-nummer: 123 162 59 53

Betalningsperiod

  • Medlemmar ska betala under perioden 2020-12-01 till 2020-12-31
  • Medlemsavgift för nya medlemmar som betalas under perioden 2020-10-01 till 2020-12-31 gäller även för 2021
  • Alla nya medlemmar, både nybörjare och etablerade skyttar, ska betala medlemsavgift inom 30 dagar efter det att man godkänts som medlem

Försäljning

Ammunition: 60:- (kaliber .22″ ask om 50 st)

Tävlingskonto

Alla som tävlar har ett tävlingskonto som startavgifter dras ifrån vid anmälan till alla tävlingar, interna som externa. Fyll på kontot genom att sätta in pengar på klubbens plusgirokonto via bank eller Swish med tydlig avsändare och ordet ”tävlingskonto” i meddelandefältet. Varje skytt ansvarar själv för att det finns pengar på kontot, om du anser att det finns för mycket pengar på kontot så begär du en utbetalning genom att kontakta kassören. Alla transaktioner från kontot ska begäras via mail.

Hyra av Sanda 25 m precisionsbana och tavlor

Hyresgäster och medlemmar:

1 timme 100 kr bana 1-17 150 kr bana 1-25

4 timmar 300 kr bana 1-17 400 kr bana 1-25

Heldag 9-16 500 kr bana 1-17 900 kr bana 1-25

Tavlor: 20 kr per styck

Speglar går att köpa, kontakta HPSK

Bokning av Sanda 25 m precision sker med ett mejl till styrelsenhpsk.se i god tid, minst en månad innan. Mailet ska innehålla uppgifter om klubb, kontaktperson, telefonummer och typ av aktivitet.


Welcome , today is lördag, 2021-10-16