Påminnelse: Hemortsmagnum i morgon

Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2024-05-23

Glöm inte att vi har 50-metersbanan reserverad för Hemortens magnum i morgon fredag kl 18:00. Som vanligt ska du vara där i god tid för att hjälpa till med förberedelser.

Observera att du behöver ha köpt starter så att du har Hemortenslappar.

Tiden räcker bara till en start. Om du har köpt två starter blir nästa tillfälle på fredag nästa vecka, samma tid.

Comments are closed.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24