Påminnelse: Rengöring av vapen kurs

Categories: Sandabanan
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-09-26

Tisdagen den 27/09-2011 kl 19:00 är medlemmar välkomna att komma till paviljongen & rengöra vapnen.

Comments are closed.

Welcome , today is måndag, 2024-06-24