Påmnnelse: Städ & Skickeri dag

Categories: Sandabanan
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-04-18

Den 24/04-2011 kl 11:00 skall vi städa & snickra inför Handen Open, visa ditt stöd till HPSK, kom & hjälp till. Varmt välkomna HPSK medlemmar.

Comments are closed.

Welcome , today is onsdag, 2024-07-24