Inbjudan till KrMFält B Sveaträffen 2011.

Categories: Krutskytte, Tävling
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-04-04

Pk Svea Ing1 har nöjet att få inbjuda till KrMFält vap.grB för Sth.kretsensskyttar, samt till Nat. poängfältskjutning Sveaträffen 2011.

Tävl.dag: Söndagen den 10 april 2011
Plats: Sveastugan, Almnäs
Vägbeskr.: Almnäs sydväst om Södertälje, skyltat från tillfart Tvetavägen, samt från tillfart Strängnäsvägen. GPS koordinat: 59°9` 53,86“N -17°32` 21,80“E.
Omfattning: Poängfältskjutning om 8 stationer á 6 skott = 48 skott (+ ev. sär-omskjutning).
Klasser: 1. Kretsmästerskap för Stockholmskretsens skyttar i klass Öppen B.
2.. Sveaträffen: A3-2-1, (B3-2-1 utom A-krets),R3-2-1, C3-2-1, VäC, VyC, D3-2-1C, junior.
Sammanslagning av klasser enligt SHB vid lågt antal deltagare.
Lagtävling: Föranmält 3-mannalag i KrMfält B.
Anmälan: Föreningsvisföranmälan på bifogad anm.blankett, inskickas i första hand via E-post: pksvea@algonet.se, eller till Pk Svea Ing1, box 162, 151 22 Södertälje. Anmälan oss tillhanda senast den 1 april 2010. Föranmäld skytt som ej kan deltaga får ersättas av skytt från samma förening. Start och resultatlista kommer att publiceras på Pk Svea’shemsida: http://www.algonet.se/~pksvea samt via e-post till krets och föreningar. I och med anmälan godkänner skytten publicering av start och resultatlistor med namn och
klubbtillhörighet på internet.
Efteranm.: I mån av plats tävlingsdagen. För den som tänker skjuta KrMB (måste vara 1:a start) eller skjuta med flera vapen gäller anmälan före 08.30
Startavgift: Kr 100,-pr. Individuell start. Lagavgift KrMfält B Kr. 60,-Efteranmälningsavgift på tävl.dagenKr. 20,-. Anm.avgiftenskall vara insatt på Pk Svea’sPG 19 62 68 –7 senast
den 1 april 2010.
Vapen: Endast av SPSF godkända vapen i vap.gr. A B C och R, vapenkontroll skall vara
utförd i god tid innan start.
Deltagare: Skyttar tillhörande SPSF anslutna föreningar. Pistolskyttekortet eller intyg om godkänt prov krävs för deltagande.
KrMfält B: För KrMi fält B samlas skyttarna i tidiga patruller. Eventuell särskjutning om samtliga individuella medaljer på tid som meddelas tävlingsdagen.
Priser: KrMFält B: Medaljer individuella och lag delas ut tävlingsdagen, prispengar genom
Stockholmskretsens försorg. Sveaträffen: Prispengar till bästa fjärdedel i respektive klass, skickas till respektive förening.
Jury: Anslås tävlingsdagen
Servering: Våran sedvanliga servering I Sveastugan kommer att finnas.
Tävl.ledare: Mikolaj Kunc
Banläggare: Björn Westerlund.
Upplysningar: Jan Eng, tel. 070 424 75 13 eller e-post: pksvea@algonet.se
Medarr.: Katarina Psf och Salems Pk är medarrangörer.

Startlista inför KrM fält B – Sveaträffen. Listan är preliminär och ändringar kommer att ske.
Startlistan kommer också att läggas upp och uppdateras på våran hemsida: www.algonet.se/~pksvea

startlista_sveatraff_2011.pdf

inbjudan_sveatraff_2011.pdf, anm.bl. KrM faltB.xls.

Comments are closed.

Welcome , today is onsdag, 2024-07-24