Föreningsavgiften!
2020 är slut, Gott Nytt 2021! Om du inte betalt föreningsavgiften än så gör det omedelbums!

Pistolskyttekortskurs

Vi arrangerar vid behov en kurs som berättigar dig till att erhålla Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort. Alla nya skyttar ska utbildas så att de uppfyller kravet för kortet. Pistolskyttekortet krävs för två saker:

  • för att få föreningsintyg för att söka vapenlicens
  • för att få tävla i externa tävlingar i Stockholm

Kostnaden för kursen är 1000 kr och då ingår några nyttiga prylar. Läs mer på sidan om avgifter.

Anmäl till Anders per mejl: andershpsk.se.

Nästa kursstart blir när behov finns.

Kursledarna Anders och Adam önskar er varmt välkomna.


Welcome , today is måndag, 2021-04-12