Föreningsavgiften!
2020 är slut, Gott Nytt 2021! Om du inte betalt föreningsavgiften än så gör det omedelbums!

Intresseanmälan

Upper page: Klubbinfo

Hur blir man medlem i HPSK?

Nybörjare
Fyll i intresseanmälan nedan. Du kommer sedan att erbjudas plats så snart vi kan ta emot nya medlemmar.

Nya skyttar och prova på-medlemmar som fyllt i intresseanmälan kallas till en informationskväll. Ni är välkomna att komma och prova.

När vi har tillräckligt med nya skyttar så genomför vi en pistolskyttekortskurs. Kortet är nödvändigt för deltagande i tävlingar samt licens på eget vapen. Kursen innehåller:

– Säkerhet
– Praktiska skjutövningar
– Teori och teoretiskt prov
– Vapenkännedom
– Grundläggande vapenlagar
– Fysik och kostråd
– Märkesskjutningar
– Genomgång av Svenska pistolskytteförbundets samtliga skytteformer

Kursen omfattar sex 2-timmars teoritillfällen. För kursavgift, se vår sida med avgifter.

Fyll i intresseanmälan (samtliga uppgifter måste fyllas i).

Du hamnar på en väntelista, vi kontakter dig när det är din tur. 

För dig som redan är pistolskytt med egna vapen och licenser
För att kunna ansöka om medlemskap skall du ha rekommendationer från två av styrelsen väl kända medlemmar eller från en styrelseledamot i HPSK. Om du inte har det så vill vi ha referenser från din tidigare klubb. Om du inte redan innehar pistolskyttekort så ordnar vi sådana kurser. Vi ser gärna att du kommer och presenterar dig så att vi kan lära känna varandra.

När vi fått din intresseanmälan och det finns plats för nya medlemmar får du en medlemsansökan från klubben. Förutom ansökan behöver du visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du kontaktar själv polisen och begär ett sådant utdrag. Kuvertet ur brottsregistret skall vara oöppnat när du visar det för oss. Med fördel ser du till att lämna utdraget från belastningsregistret samtidigt som du lämnar in medlemsansökan. Här hittar du information om hur du begär ett utdrag.

* Obligatoriska fält

Welcome , today is måndag, 2021-04-12