Bli hyresgäst

Innehållet på denna sida beskriver hur en befintlig skytteklubb kan bli hyresgäst hos HPSK, för att få tillgång till skjutbanan. Med hyresgäst menas här en skyttesammanslutning, ett företag eller en privatperson som har rätt att bedriva skytte med handeldvapen.

Följande förutsättningar måste uppfyllas av den blivande hyresgästen:
Hyresgästen har en giltig ansvarsförsäkring genom t.ex. SPSF.
Hyresgästen är medlem i SPSF och övriga förbund beroende på hyresgästens verksamhet.
Hyresgästen har inte tidigare blivit uppsagd på grund av överträdelse av säkerhetsbestämmelserna.

Vad ingår i banhyran?
Som hyresgäst kan ni boka fasta tider för skytte på HPSK skjutbana. Det kan t.ex. röra sig om en eller ett par fasta timmar i veckan. Som hyresgäst bestämmer ni själva hur tiden på banan ska disponeras, med reservation för gällande säkerhets- och ordningsregler. Som hyresgäst får ni tillgång till egen nyckel, vilket gör det möjligt att komma in i bommen oberoende av övriga föreningar. Som hyresgäst betalar ni en fast årsavgift för den/dom tiderna. Banor 1-17 är det som ni får tillgång till, banor 18-25 är alltid bokade för HPSK, kan även användas om ingen använder dom.

Hur blir man hyresgäst?
Hyresgästen (ni, eller er klubb) kontaktar styrelsen i HPSK via E-post eller brev uppger klubbnamn, telefon, E-post och kontaktperson för er skytteklubb eller ert företag. Styrelsen kontaktar hyresgästen för att visa lokalerna och närmare diskutera behoven för er klubb och utformningen av ett hyresavtal. Eventuella fasta skjuttider bokas i samband med kontraktsskrivning, då ni alltså har möjlighet att reservera en eller fler fasta tider för er verksamhet. Nycklar lämnas ut, varefter ni har tillgång till HPSK lokaler i enlighet med kontraktet. För att få hyra våran bana behöver du vara med i Svenska pistolskytteförbundet (Stockholms Pistolskyttekrets).

Priser?
Vi hyr ut i 2-timmarspass en gång i veckan och man betalar för hela året. Pris för att hyra en gång per vecka är 12.000 kr/år. Följ länk där man kan se vilka dagar och tider som är lediga Schema med skjuttider hittar ni här.

Har ni ytterligare frågor?
Mejla till styrelsenathpsk.se.

Välkommen som hyresgäst!


Welcome , today is tisdag, 2017-09-19