Pistolskyttekortskurs

Upper page: Om HPSK

Vi arrangerar vid behov en kurs för att bli berättigad till att erhålla Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort. Alla nya skyttar ska utbildas så att de uppfyller kravet för kortet. Pistolskyttekortet krävs för två saker:

  • för att få föreningsintyg för att söka vapenlicens
  • för att få tävla i externa tävlingar i Stockholm

Kostnaden för kursen är 500 kr. Anmäl till Anders per mejl: andershpsk.se.

Nästa kursstart blir när behov finns.

Kursledarna Anders och Adam önskar er varmt välkomna.


Welcome , today is söndag, 2020-01-19