Inbjudan till banläggarutbildning

Categories: Okategoriserade
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-02-17

ÖSTERGÖTLANDS PISTOLSKYTTEKRETS
Inbjudan till banläggarutbildning
Plats Skc Linköping
Tid 2011-02-26 kl 10:00 – ca 16:00
Anmälan senast 2011-02-23

Denna kurs riktar sig till alla som vill lära sig en metodik för hur man lägger banor för fältskytte och vilka regler som finns kring detta.

Även om inget formellt krav finns är det rekommenderat att åtminstone alla som skall lägga banan för tävlingar utanför den egna klubben genomgår denna eller liknande utbildning.

Kursen kommer att vara av teoretisk karaktär (föreläsning, diskussioner och grupparbeten).

Kursen är kostnadsfri och Östergötlands Pistolskyttekrets bjuder deltagarna på lunch. För eventuella deltagare från andra kretsar förbehåller sig E-kretsen rätten att ta en avgift för att täcka sina kostnader.

Kursledare (frågor och anmälan): Joachim Törnfeldt pistoljocke@gmail.com, 070-313 43 55. Anmälan företrädesvis via e-post.

Inbjudan_banläggning_110226.pdf

Comments are closed.

Welcome , today is söndag, 2024-04-21